Violinists of the Finnish Baroque Orchestra
Sun 14.02.2016 7.00 pm House of Nobility, Helsinki
Residenssisarja I

St. Valentine’s Day’s Joyful Baroque Concert

Celebration of strings, trumpets and improvisation!

C. P. E. Bach–Biber–Telemann–Weichlein

×

Myös 1600-luvulla Euroopassa kuohui. Uskonnolliset ja poliittiset jännitteet syvenivät ja laajenivat kolmikymmenvuotiseksi sodaksi aiheuttaen taantumaa ja tuhoa. Saksalainen barokki nousi kuitenkin pian sodan jälkeen uuteen loistoon lukuisten pienten, hajanaisten hovien vaaliessa musisointia ja muuta kulttuuria mahtimaiden Ranskan ja Italian malliin. Kauneus, toivo ja riemu soivat Euroopan raunioissa.

Aikakauden säveltäjä pyrki musiikin keinoin rakentamaan ja tarjoamaan kuulijalle tunnekokemuksia – ei siis niinkään​ ilmaisemaan omia tunteitaan, kuten usein nykyään tavataan tehdä. Hoveissa tällaisella vaikuttamisella oli tilausta. Viihdyttävä musiikki, jossa ylevyys ja leikkisyys vuorottelivat rauhoittavien ja tyynnyttävien osien kanssa, tarjosi tarpeellista kevennystä ja loi pohjaa haastaville neuvotteluille Euroopan päättäjien saleissa.​

Illan ohjelmassa on teoksia usealta saksalaisen kielialueen säveltäjältä. Heinrich Ignaz Franz von Biberiltä kuulemme viimeisen osan kahdelle trumpetille ja jousille sävelletystä teoksesta Sonatae tan aris, quam aulis – “Sonaatteja niin kirkolliseen kuin maalliseenkin käyttöön”. Georg Philipp Telemannin neljästä lyhyestä osasta koostuva konsertto neljälle viululle on kirjoitettu esitettäväksi ilman bassocontinuota, mikä luo erityisellä tavalla kuulaan sointimaailman. Romanus Weichleinin Encaeneia musices – “Musiikillinen lahja” – on niinikään 12 sonaatin kokoelma, joista kolmessa on mukana kaksi trumpettia. Trumpetin ja jousten melodiat kietoutuvat toisiinsa kerraten ja vuorotellen teemoja kuin kilpaillen virtuoosimaisuudessa ja kekseliäisyydessä. Lahjansa luostarielämää viettänyt munkki Romanus sävelsi katoliselle uskonisälleen. Lisää boomiläistä barokkia trumpetille tarjoaa Pavel Josef Vejvanovskyn Serenada.

Illan teemat ilo, valo ja taituruus kirkastuvat esiin konsertin päättävässä retkessä improvisoinnin maailmaan. Barokissa diminuutio eli muuntelu oli oleellinen osa muusikon työkalupakkia ja on edelleenkin. Niinpä myös FiBOn muusikot irrottelevat sekä entisaikain hoveista että nykypäivän jazz-klubeilta tutussa hengessä. Tämä täytyy kokea; improvisoitu hetki on olemassa vain kerran! Tervetuloa!

Konsertin jälkeen järjestetään taiteilijatapaaminen.

×
This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.