Kudsi Erguner. Kuva: Maison des Cultures du Monde.
Thu 20.10.2016 7.00 pm G Livelab, Helsinki

The Family Tree of the Baroque

At the intersection of the Ottoman Empire and Western baroque

Kudsi Erguner, ney
FiBO Players:
Tuuli Lindeberg, soprano
Antti Tikkanen, violin
Mikko Perkola, viola da gamba
Anna-Maaria Oramo, harpsichord
Solmund Nystabakk, lute

×

Barokki (ransk. baroque/barroque): "epäsäännöllinen" (portugalin barroco), "epämuotoinen helmi".
Jean-Jacques Rousseaun mukaan musiikissa harmonian sekamelska, liian suuri moduloivuus ja jopa dissonanssi.

Näiden määritelmien sisään hyvin laajasti katsoen mahtuu mukaan länsimainen musiikki 1600- ja 1700-luvuilta, mutta myös ottomaanien musiikkia voitaisiin luonnehtia "barokiksi". 

Projektin tarkoituksena on yhdistellä sävellyksiä samalta historialliselta ajalta, kulttuuristen ja historiallisten eroavaisuuksiensa puolesta toisilleen tuntemattomista maailmoista. Päämäärä on peilata idän ottomaanien ja lännen barokin musiikkia ja löytää uusia näkökulmia – tai oikeastaan kuulokulmia – molempiin. 

Kuten tiedämme, koristelun laaja kirjo on yksi länsimaisen barokkiestetiikan tärkeimpiä piirteitä. Projektimme sivujuonteena kulkee myös kokeileva lähestyminen länsimaiseen barokkiin yhä elävän ottomaanimusiikin improvisaatiotekniikoiden kautta.

Kahden maailman yhteensulautumisen sijaan tavoitteenamme on luoda konsertti, jossa musiikilliset perinteet kohtaavat perusteitaan kadottamatta. Livelabin konsertissa kuullaan ja nähdään projektin ensiaskeleet kohti ottomaanien ja länsimaisen barokin risteystä!

Konsertti järjestetään yhteistyössä MiklagardArts-kulttuuritoimijan kanssa.

×
This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.