Konsertinformation på svenska

 

På hemsidan hittar du sidan ”Kort på svenska” där du kan läsa en presentation av Finländska barockorkestern (FiBO) och bekanta dig med säsongens huvudkonserter, så som Riddarhusets residensserie. På sidan finns också en tecknad serie som presenterar barockmusiken och FiBOs historia. Konsertinstruktioner finns också! Den svenska sidan nås via det övre högra hörnet på första sidan.

×
This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.