Yleisötyön historiaa

 

Suomalainen barokkiorkesteri on koko historiansa ajan vastannut monin tavoin ajan haasteisiin myös yleisötyön osalta. Orkesterin historiikki kertoo kolmekymppisen orkesterin eri vaiheista barokin esityskäytäntöuudistajana Suomessa. FiBO Collegium -työryhmä toi merkittävän panoksen koulutus- ja yleisötyöhön. Tutustu seikkaperäiseen historiaan FiBO Collegium -välilehdellä.

×
This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.