Koulutusprojekteja

 

Suomalaisen barokkiorkesterin kautta ollaan toteutettu monenlaista koulutustoimintaa aina ajan tarpeisiin vastaten. Mestarikurssit, musiikkiopistoprojektit ja ammattiorkesterien kanssa toimiminen ovat osaltaan lisänneet tietoutta barokin erityispiirteistä esittäjän tai musiikin opettajien kannalta. Barokkiliikkeen rantautuessa Suomeen 1900-luvun loppupuolella työsarka oli laaja. Vaihtoehtoliikkeenä alkanut toiminta on sittemmin koulutuksellisten ja muiden impulssien ansiosta saanut vakavasti otettavan aseman. FiBO Collegium -työryhmän panos erityisesti musiikkioppilaistosprojektien kehittäjänä on ollut merkittävä.

×
This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.